Jak pozbyć się udziałów w nieruchomości krok po kroku?

Jak pozbyć się udziałów w nieruchomości? Jeżeli dzielimy prawo własności do mieszkania z innym podmiotem, wówczas sprzedaż nieruchomości może okazać się problematyczna. Zwykle do takich sytuacji dochodzi w trakcie burzliwych rozwodów, lub gdy mamy w planach sprzedaż nieruchomości po spadku, a nie jesteśmy jedynym spadkobiercą. Na szczęście w życiu nie ma sytuacji bez wyjścia. Jak sprzedać udziały w mieszkaniu? Podpowiadamy w niniejszym artykule.

Czym jest współwłasność?

Współwłasność, zgodnie z Kodeksem Cywilnym, ma miejsce wówczas, gdy pojedyncza rzecz ruchoma, nieruchomość, bądź inny tytuł własności, znajduje się pod wspólną kontrolą przynajmniej dwóch podmiotów, posiadających doń prawo. 

Aktualnie, wyróżniamy dwie formy współwłasności – łączną oraz ułamkową. W przypadku współwłasności łącznej żaden ze współwłaścicieli nie może rozporządzać swoją częścią udziałów bez zgody drugiego podmiotu. Sprzedaż nieruchomości w takim przypadku może stanowić problem, jeśli obie strony nie są ze sobą zgodne.

Inaczej jest w przypadku współwłasności ułamkowej. Kiedy dotyczy ona nieruchomości, wówczas określa dokładny, procentowy udział w niej każdego ze współwłaścicieli. Taka sytuacja rodzi zarówno prawa (np.: do czerpania zysków z tytułu najmu bądź dzierżawy) jak i obowiązki (partycypacja w ponoszonych kosztach, zgodnie z ułamkową wielkością współwłasności).

Jednak najistotniejszą dla nas kwestią jest fakt, że możemy sprzedać udziały w mieszkaniu bez zgody, a nawet wiedzy pozostałych podmiotów. Jesteśmy bowiem jedynym i wyłącznym dysponentem naszych udziałów.

Czym jest darowizna?

Darowizna – wszystko co warto wiedzieć

Jak pozbyć się udziałów w nieruchomości?

Choć, jak wskazaliśmy wyżej, sprzedać udziały w nieruchomości możemy bez zgody i wiedzy współwłaściciela, to istnieje od tej reguły jeden wyjątek. Jest nim prawo pierwokupu, przysługujące współwłaścicielowi w przypadku nieruchomości rolnych oraz spółdzielczego, własnościowego prawa do lokalu.

W takim przypadku jesteśmy zobowiązani do poinformowania wszystkich współwłaścicieli o naszych zamiarach. Wówczas, każdy z zainteresowanych podmiotów obowiązany jest do wyrażenia chęci skorzystania z prawa pierwokupu, bądź zrezygnowania z niego. W przypadku rezygnacji, mamy pełną wolność w wyborze potencjalnego nabywcy.

Może się jednak okazać, że znalezienie nabywcy nie będzie proste. Nawet w sytuacji, w której stan prawny nieruchomości jest uregulowany, chętnych na zakup samych udziałów w nieruchomości może być niewiele, co uzależnione jest od mnóstwa czynników. Warto zatem skorzystać z asysty naszego biura – kliknij TUTAJ i zobacz, jak możemy Ci pomóc!

Jak wygląda procedura sprzedaży?

Sprzedaż udziałów w mieszkaniu pod kątem procedur, do złudzenia przypomina tradycyjną sprzedaż nieruchomości. Jak zwykle w takich przypadkach, nie obędzie się bez wizyty u notariusza, który poprzez akt notarialny zabezpieczy interesy obu stron.  

Niemniej, przed umówieniem się na spotkanie, upewnijmy się, że wykonaliśmy wszystkie powyższe kroki. Pamiętajmy, że tylko działanie metodyczne pozwoli nam na uniknięcie niepotrzebnego stresu.

Zobacz, jakie formalności musisz załatwić, by sprzedać mieszkanie?

Chcę sprzedać mieszkanie, jakie formalności mnie czekają?

Sprzedaż udziałów w nieruchomości – jakie dokumenty?

Jak wykazaliśmy wyżej, zarówno sprzedaż udziałów w mieszkaniu, jak i sprzedaż nieruchomości, to przedsięwzięcia do siebie bardzo podobne pod kątem formy prawnej. Z tego względu, kluczowym będzie sporządzenie aktu notarialnego, stanowiącego podstawowy dokument sprzedażowy.

Warto pamiętać też o tym, że nabywca może (choć nie musi) poprosić nas o kilka innych dokumentów, zależnie od rodzaju sprzedawanej nieruchomości i sposobu jej nabycia przez nas. Należą do nich między innymi:

  • Odpis z księgi wieczystej,
  • Zaświadczenie o braku zadłużenia nieruchomości,
  • Wycena nieruchomości, uwzględniająca jej stan techniczny.

Dobrze jest zabezpieczyć się na tę ewentualność i zawczasu skompletować je wszystkie. 

Nabywca z całą pewnością będzie zainteresowany innymi kwestiami prawnymi dotyczącymi nieruchomości. Jedną z nich może być możliwość odkupienia pozostałych udziałów od reszty współwłaścicieli. Nabywca może wymagać, by niektóre oświadczenia woli również zostały poświadczone notarialnie.

Co z podatkiem dochodowym przy sprzedaży?

Zgodnie z treścią ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, sprzedaż udziałów w nieruchomości podlega rozliczeniu na zasadach ogólnych. Co więcej, jeżeli jesteśmy współwłaścicielem nieruchomości jako podmiot gospodarczy, może zaistnieć konieczność zapłacenia podatku VAT. Zgodnie z interpretacją organów podatkowych, sprzedaż udziałów w nieruchomości można zakwalifikować jako odpłatne świadczenie usług.

Jak pozbyć się udziałów w nieruchomości krok po kroku – podsumowanie

Choć sprzedaż udziałów w nieruchomości może wydawać się skomplikowanym procesem, to pod kątem formy prawnej znacząco przypomina zwyczajną sprzedaż nieruchomości. Wystarczy uzbroić się w cierpliwość i komplet dokumentów, podążając krok po kroku za wskazówkami, jakich udzielamy w niniejszym artykule. Jeśli jednak wolisz zaufać profesjonalistom i oszczędzić sobie czasu i nerwów – koniecznie sprawdź ofertę naszego biura.

Jeśli chcesz sprzedać nieruchomość szybko i za gotówkę, wypełnij formularz, a otrzymasz ofertę zakupu w ciągu 24H!