Umowa dożywocia – koszty, podważenie i sposób na rozwiązanie

Umowa dożywocia to dokument, który zawierany jest w postaci aktu notarialnego. Jest więc umową cywilno – prawną z pełnymi obowiązkami i konsekwencjami, które za tym idą. Umowa o dożywocie jest umową, która mówi o przeniesieniu własności na rzecz nabywcy, przy jednoczesnym określeniu, iż zbywca zapewni odpowiednie utrzymanie oraz opiekę obecnemu właścicielowi mieszkania. Umowa dożywocia jest bardzo popularnym dokumentem, który płynnie przenosi prawo własności do mieszkania czy domu. Jest często stosowana przez osoby starsze, mieszkające same i mające nasilające się z wiekiem problemy w codziennym funkcjonowaniu. Jakie są koszty takiej umowy i czy można ją rozwiązać?

Umowa dożywocia  – koszty u notariusza

Jeśli mówimy o dokumencie jakim jest umowa dożywocia koszty są uzależnione z jednej strony od notariusza, z drugiej ściśle przedstawione są koszty maksymalne za poszczególne usługi w celu zabezpieczenia obu stron przed zbyt wysokimi kwotami za dopełnienie formalności. Wysokość maksymalnych stawek za pracę notariusza czyli tak zwane taksy są określone w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z 2004 roku. Rozporządzenie to niejako unormowało pracę biur notarialnych, na korzyść klientów, którzy mogą oczekiwać bardziej preferencyjnych i realnych stawek za wykonaną pracę specjalistów. Koszty zawierania umowy dożywocia prezentują się różnie i zależne są od wartości nieruchomości, która jest przedmiotem umowy. W przypadku wartości nieruchomości nieprzekraczającej 3000 złotych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości taksa notarialna może wynosić maksymalnie 100 złotych. Im wyższa wartość mieszkania czy domu tym kwoty rosną. Dla wartości nieruchomości od 60 000 do 1 000 000 złotych należy uiścić opłatę stałą w wysokości 1010 złotych oraz procent od nadwyżki powyżej wartości 60 000 złotych. Najdroższą pozycją jeśli chodzi o taksę notarialną jest nieruchomość o wartości powyżej 2 000 000 złotych. Wtedy należy liczyć się z kosztem w wysokości 6 770 złotych oraz podobnie jak poprzednio, z odpowiednim procentem od nadwyżki powyżej 2 000 000 złotych.

Czy umowę dożywocia można rozwiązać?

Umowa, która określa tak zwane prawo dożywocia została stworzona, aby zapewnić należyte zabezpieczenie osób starszych. Rozwiązanie umowy dożywocia jest skomplikowane i z reguły nie jest możliwe. Prawo do unieważnienia czyli rozwiązania umowy dożywocia ma sąd w przypadku przedstawienia konkretnych argumentów od strony umowy. Podważenie umowy dożywocia nie jest więc możliwe dla każdego. Kodeks cywilny w art. 908 i następnych jasno formułuje możliwości podpisania oraz rezygnacji z tego rodzaju umowy. 

Podsumowując zawieranie umowy dożywocia może być opłacalne dla obu stron w określonych sytuacjach. Decydując się na formalizację ustaleń pomiędzy stronami należy udać się do notariusza, który w formie aktu notarialnego sporządzi umowę, w której będzie określona między innymi wartość nieruchomości i nowy właściciel mieszkania. W zależności od wartości nieruchomości należy liczyć się z opłatą na rzecz notariusza, która będzie różna w zależności od wartości mieszkania. My kupimytwojem.pl chętnie pomagamy w każdych kwestiach przy zakupie nieruchomości

Jeśli chcesz sprzedać nieruchomość szybko i za gotówkę, wypełnij formularz, a otrzymasz ofertę zakupu w ciągu 24H!