Zadatek a zaliczka – jakie są podstawowe różnice?

Czym różni się zadatek od zaliczki? To pytanie pojawia się często w kontekście różnych sytuacji i trudno jest często, zwłaszcza dla osoby, która po raz pierwszy ma styczność z wyżej wymienionymi terminami, jasno określić granicę między jednym i drugim. Podstawową cechą wspólną obu jest przeznaczenie, które jest takie samo zarówno dla zaliczki jak i zadatku. Która z form jest bardziej sformalizowana i która przepada po niewywiązaniu się z umowy? Sprawdź poniżej!

Umowa zaliczki – wszystko co musisz wiedzieć

Umowa zaliczki często jest o wiele mniej formalna od zadatku. Zaliczka podlega zwrotowi w przypadku, gdy umowa nie dojdzie do skutku, niezależnie od tego, która ze stron zawiniła. Zadatek nie podlega zwrotowi. Wyjątkiem jest sytuacja, gdzie strony umowy ustaliły inaczej. W skrócie można napisać, iż zaliczka nie daje gwarancji realizacji usługi. Co to jest zadatek? Zadatek służy do zabezpieczenia obu stron uczestniczących w transakcji. Pod kątem podatkowym ani zadatek i zaliczka nie są uważane jako przychód na etapie realizacji umowy. Dopiero po jej zakończeniu należy odprowadzić należną kwotę. Zaliczka a zadatek – jakie są kluczowe różnice?

Zwrot zadatku a zwrot zaliczki

W sytuacji, kiedy zarówno w przypadku zaliczki jak i zadatku spełnione zostały warunki przedstawione w umowie nie ma potrzeby zastanawiania się nad różnicami pomiędzy jednym, a drugim. W przypadku jednak kiedy umowa nie zostanie spełniona i pojawią się nieścisłości, należy zastanowić się nad możliwościami odzyskania zaliczki czy zadatku. To jest miejsce, gdzie widoczne będą pierwsze ważniejsze różnice, które powinny zainteresować osoby zawierające takie umowy. Różnica między zaliczką a zadatkiem jest znacząca. Jeśli ktoś więc zastanawia się czy zaliczka czy zadatek będzie dobrym rozwiązaniem zachęcamy do zapoznania się z sytuacjami, w których przysługuje zwrot zaliczki, a kiedy przysługuje zwrot zadatku. Umowa zadatek podobnie jak formalności przy zaliczce regulować powinny wszelkie wątpliwości.

Zwrot zaliczki jest możliwy w całości w przypadku kiedy usługa nie została zrealizowana i to z przyczyn zależnych od klienta wpłacającego określoną kwotę. Podobnie w przypadku kiedy winę ponosi usługodawca odpowiedzialny za stan rzeczy.  Zaliczka w takiej samej wysokości przysługuje również klientom w przypadku obustronnego rozwiązania umowy z przyczyn niezależnych od żadnej ze stron. Jak więc widać zaliczka w większości przypadków zostaje zwrócona i jest to korzystna informacja dla klientów, którzy mają obowiązek ją wpłacać.

Zwrot zadatku wygląda już nieco inaczej. Również jak w przypadku zaliczki pojawia się zadatek umowa, która jest już o wiele bardziej sformalizowana. Różnice widać na pierwszy rzut oka, gdyż przykładowo jeśli usługa zostanie nie zrealizowana z winy klienta wtedy nie przysługuje zwrot. W przypadku jednak kiedy usługa będzie niemożliwa do zrealizowania z winy usługodawcy klientowi przysługuje zwrot w wysokości podwójnego wpłaconego zadatku. Jedną częścią wspólną jeśli chodzi o zadatek i zaliczkę jest sytuacja, kiedy umowa będzie rozwiązania, bądź też nie może zostać zrealizowana z winy obu stron. W takiej określonej sytuacji zadatek wraca do klienta bez żadnych konsekwencji dla strony zwanej usługodawcą.

Jeśli chcesz sprzedać nieruchomość szybko i za gotówkę, wypełnij formularz, a otrzymasz ofertę zakupu w ciągu 24H!